Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
 |  Strona Główna | Miasto Drawno
Miasto Drawno - Województwo Zachodniopomorskie
WWW: http://www.drawno.pl/
e-mail: cit@drawno.pl
ul.ul. Kościelna 3,
73-220 Drawno
tel.: (95)-768-20-31
fax: (95)-768-20-32

Informacje podstawowe i historia
HERB Miasto Drawno
Ślady osadnictwa na terenie Drawna i okolic sięgają epoki kamiennej, lecz większość pamiątek po działalności człowieka pozostało po czasach wczesnośredniowiecznych.
 • Początkowo tereny należały do Brandenburgii, z biegiem czasu objął je we władanie ród Pedlów.
 • Pomiędzy rokiem 1313 a 1333 datuje się nadanie praw miejskich dla Drawna, które początkowo nazwane było Neven Wede, Nien Wedel, stąd późniejsze Neuwedell czyli „Nowy Wedel”.
 • W latach 1433-1436 Drawno leżało w granicach Polski. Potem Drawno było kolejno pod jurysdykcją: Zakonu Krzyżackiego, Hohenzollernów, Pomorza Zachodniego.
 • Pożary pod koniec XVI i XVIII w. zniszczyły zabudowę miejską.
 • Około 1600 r. zamek znajdujący się na terenie miasta przebudowano na renesansową rezydencję, lecz w roku 1675 został zniszczony przez Szwedów następnie przez Rosjan w 1758 roku.
 • W 1912 r. przez Drawno przeciągnięto linię elektryczną z elektrowni wodnej w Głusku do Choszczna
 • Do 1938 r. miasto należało do Nowej Marchii
 • W latach 1938-1945 podlegało administracyjnie prowincji pomorskiej.
 • W 1945 r. Drawno zostało zajęte przez wojska radzieckie i zniszczone w 25%; miasto zostało następnie przekazane Polsce.
 • Administracja polska początkowo używała nazwy Nowe nad Drawą, później Kniazie, by ostatecznie przyjąć obecną nazwę.
 • Do 1975 r. należało do województwa szczecińskiego latach 1975-1999 do województwa gorzowskiego, a obecnie leży w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim.
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat choszczeński
Powierzchnia 320,87 km2
Liczba Ludności 5 325
Gęstość Zaludnienia 17 osób/km2

Turystyka - walory przyrodnicze, atracje, zabytki
Walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz baza turystyczna naszej gminy stwarzają doskonałe warunki do czynnego wypoczynku w lesie i nad wodą. Do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej oraz innych sportów wodnych.
Niezapomnianych przeżyć dostarczy obcowanie z nieskażoną przyrodą Drawieńskiego Parku Narodowego, chronionego kompleksu prastarej Puszczy Drawskiej, w którym znajdują się unikalne okazy flory i fauny niespotykane nigdzie indziej na terenie Polski, a nawet Europy.

Formy czynnego wypoczynku jakie mamy do zaoferowania naszym turystom:
 • Turystyka piesza
 • Turystyka rowerowa
 • Turystyka kajakowa
 • Turystyka konna

ZABYTKI

Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Pierwsze wzmianki historyczne o istnieniu kościoła w Drawnie pochodzą z XII w. Na fundamentach dawnego kościoła, prawdopodobnie w XV w., został wzniesiony nowy kościół. Po reformacji został przystosowany do obrządku ewangelickiego.

Różne koleje losu, a w szczególności pożary jakie w ówczesnych czasach trawiły miasto przyczyniły się do zmiany wyglądu zewnętrznego kościoła. Po ostatnim pożarze, który miał miejsce pod koniec XVII w. przystąpiono do gruntownego remontu kościoła oraz dobudowania ryglowej wieży.

Po II wojnie światowej 10 czerwca 1945 roku poświęcono świątynię dla obrządku rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 1951 roku powołano parafię.

Kościół w Drawnie zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego w stylu późnogotyckim. W lipcu 1997 roku została wykonana nowa posadzka, a w 1999 roku zmieniono pokrycie dachowe.
We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz pochodzący z 1696 roku. Składa się on z trzech części. Górnej -  przedstawiającej Wniebowstąpienie, Środkowej - przedstawiającej Sąd Ostateczny, a w części dolnej znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Na brzegach górnej części znajdują się aniołowie, a na środkowej: po lewej św. Piotr, po prawej św. Paweł. Z tego samego okresu pochodzi ambona, na której pomiędzy kolumnami znajdują się wizerunki trzech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza.

Elementem zabytkowym kościoła jest drewniana chrzcielnica pochodząca z XIX w.

Na transepcie północnym znajduje się krucyfiks pochodzący z lat siedemdziesiątych XX w.
W kościele znajduje się również drewniana tablica z wypisanymi nazwiskami żołnierzy niemieckich poległymi w I wojnie światowej.

Na wieży kościelnej znajdują się dwa dzwony, które ze względu na zły stan konstrukcji podtrzymującej nie są używane. W 2002 roku zainstalowano dzwony elektroniczne.

Ruiny Zamku Wedlów w Drawnie

Na Wzgórzu Zamkowym około X wieku pierwotna ludność Drawna wybudowała warowne grodzisko. Bracia Wedel wykorzystując istniejące po grodzisku wzniesienie postawili na nim swój zamek. Najprawdopodobniej został on zbudowany przed 1296 r. Była to budowla założona na planie czworoboku a w jej skład wchodził wysoki, murowany, dwupiętrowy budynek mieszkalny częściowo otoczony murami obronnymi. Zamek chroniło jezioro i od wschodu strome zbocze oraz sucha fosa, nad którą znajdował się prowadzący do wjazdu most. Od strony traktu znajdowały się dwa stopniowo wznoszące się ku górze podzamcza, każde z osobna otoczone murami. Wzdłuż ich zachodniego boku ustawiono budynki gospodarcze. Od północy zamek sąsiadował z murem obronnym miasta, stykając się z nim przy drugim podzamczu.

W 1675 roku zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie. Podczas wojny siedmioletniej ponownie uległ zniszczeniu lecz tym razem za sprawą wojsk rosyjskich. Do dzisiaj, z dawnego założenia pozostały tylko wschodnie narożniki.
Zamek w Drawnie na pewno odegrał znaczną rolę w dziejach rodu Wedlów, przyczynił się także do zwiększenia obronności państwa brandenburskiego. Zachowana ruina przypomina o tej burzliwej i ciekawej historii rodu i miasta.

Zabytkowe źródełka wód artezyjskich

Drawno posiada zabytkowy teren starego miasta z I połowy XIV wieku. Zachowany jest tu układ urbanistyczny sprzed lat, z rynkiem i wąskimi uliczkami, przy których stoją domy z XVIII i XIX wieku.
Na podwórkach niektórych domów np. przy ul. Ogrodowej czy Kościuszki znajdują się zabytkowe źródełka wód artezyjskich, zdatnych do picia.

Wody artezyjskie to wody wgłębne występujące w warstwach wodonośnych przykrytych skałami nieprzepuszczalnymi i znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Przewiercenie skał przykrywających warstwę wodonośną powoduje samoczynny wypływ wód artezyjskich.. Warunki artezyjskie występują najczęściej w synklinach lub innych formach nieckowatych, mogą też być związane z uskokami, ze strukturami monoklinalnymi. Nazwa tych wód pochodzi od krainy Artois we Francji, gdzie w 1126r. powstała pierwsza studnia artezyjska. Naturalny wypływ wód artezyjskich na powierzchnię Ziemi to źródło artezyjskie.

Kamień Pojednania

Przy ulicy Choszczeńskiej, tuż za Stadionem Miejskim, na miejscu dawnego pomnika ku czci poległych Niemców w I wojnie światowej, wzniesiony został tzw. Kamień Pojednania polsko - niemieckiego z pamiątkową tablicą poświęconą pamięci i porozumieniu pomiędzy naszymi narodami.

OKOLICZNE ZABYTKI

BOROWIEC

Dworek myśliwski z początku XX wieku o urozmaiconej bryle (obecnie hotel myśliwski). Dawny dziedziniec majątku z dwoma zachowanymi budynkami gospodarczymi z końca XIX wieku. Wokół rozlega się park z końca XVIII wieku z dziewięcioma pomnikowymi dębami, okazałym jesionem oraz pięknymi daglezjami.

NIEMIEŃSKO

Pałac myśliwski, budowla powstała na początku XX wieku z inicjatywy Jakuba Virigensa von Arnin. Budynek posiada 4 kondygnacje, loże, tarasy oraz rozległy park, który założony został w latach 30-tych XX wieku. potocznie zwany „zamkiem”, wybudowany w latach 1922–30 w stylu tzw. neorenesansu niemieckiego. Jego okazała budowla z czerwonej cegły o urozmaiconej bryle, składa się z piętrowego korpusu głównego i parterowego, prostopadłego do niego skrzydła. Pokryty jest dwuspadowymi dachami z lukarnami i świetlikami. Do korpusu głównego przylega 8-boczna wieża widokowa, a do skrzydła południowego druga, niższa. Po stronie południowej pałacu znajduje się szeroki taras widokowy. Obecnie mieści się w nim Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży.
Kamienno-ceglane zabudowania gospodarcze z drugiej połowy XIX w. i pocz. XX w.; Gorzelnia z 1880 roku – czynna do dziś.

Geografia
Gmina leży na Równinie Drawskiej i Pojezierzu Wałeckim. Przez gminę przepływa rzeka Drawa, na południe od Drawna wzdłuż niej wytyczony został fragment Drawieńskiego Parku Narodowego, w mieście znajduje się jego siedziba. Drawa i jej odnoga Korytnica dostępne są dla kajaków. Większą część gminy zajmuje Puszcza Drawska. Tereny leśne zajmują 68% powierzchni gminy, a użytki rolne 23%.
WSPÓŁRZĘDNE GPS
53.21991029414024 °N   15.758857727050781 °E

Warto Wiedzieć
Herb miasta Drawna ma swoją rozbudowaną symbolikę. Podział pola tarczy na dwie części, zazwyczaj odnosił się do hierarchii. Po prawej stronie znaczniejszej, rycerze von Wedlowie. Wiadomo, że często herb nawiązywał do nazwy miasta. Podobnie było w niemieckiej nazwie Drawna - Neuwedell, w której brzmiało nazwisko: "Wedel", rodziny w której herbie od XIV wieku w złotym polu znajdowało się czarne zębate koło.

Żuraw symbolizował czasami długowieczność. Ze względu na jego coroczne powroty, w tradycji chrześcijańskiej łączono go z ideą zmartwychwstania. Żuraw przedstawiony z kamieniem lub kulą w szponie miał znaczenie symboliczne i oznaczał czujność i straż. Żuraw - wartownik stoi na jednej nodze, a w drugiej trzyma kamień, który wypadając ze szponu, budzi zasypiającego ptaka.
Z żurawiem kojarzono takie cechy jak: wzniosłość, szczęście, wróżbę, pobożność, dobrobyt, dobroczynność, uczciwość ale i skąpstwo. Zatem żuraw w herbie Drawna to w małym stopniu odwołanie do miejscowej przyrody, lecz symbol straży i czujności, ponieważ miasto i zamek powstały w miejscu przeprawy przez rzekę, która często pełniła rolę granicy.

Łabędź to symbol wspaniałości, wzniosłości, dobrego życzenia, wierności, człowieka, który realizując swe zamierzenia nie boi się zajrzeć śmierci w oczy. W folklorze skandynawskim ten ptak jest bohaterem pozytywnym, symbolem walki ze złem, magii i przepowiedni. Łabędź występował w dawnym herbie Stormanii. A przecież ród von Wedel wywodził się z Holsztynu i Stormarn, zanim przybył na Pomorze i do Marchii. Ten ptak zatem ma swój uzasadniony historycznie pobyt w herbie miasta Drawna.

I tutaj dochodzimy do zasadniczego pytania? Który ptak znajdował się w tarczy herbowej Drawna w czasach jego lokacji w XIV wieku? Chyba żuraw.
Herb z około 1939 roku
Herb z około 1939 roku

Gospodarka
Brak tutaj jest uciążliwego przemysłu a władze miasta stawiają głównie na turystykę i rekreację. W Drawnie istnieje kilka barów czy kawiarni, są pensjonaty i miejsca noclegowe, Bank Spółdzielczy, poczta, firmy usługowe, handlowe, sklepy, hurtownia, istnieją drobne zakłady rzemieślnicze (stolarski, szewski, budowlany). Drawno jest siedzibą nadleśnictwa oraz dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego. Działa Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy, Ochotnicza Straż Pożarna, lecznica dla zwierząt, posterunek energetyczny.
Kalendarz Imprez
Festiwal Krasnali Ogrodowych
czerwiec-lipiec
Impreza ma na celu nie tylko odświeżenie historii produkcji krasnali ogrodowych w Drawnie i przypomnienie o ginących zawodach, ale także dostarczenie mnóstwa atrakcji, które związane są z tematem festiwalu.